PRAWIDŁOWE CIĘCIE ALUMINIUM I METALI NIEŻELAZNYCH
< 50µm

Z nożami krążkowymi DIENES