Prawidłowe cięcie kompozytów

Z nożami listwowymi DIENES