Prawidłowe cięcie włókniny i tekstyliów

Z oprawami nożowymi DIENES

Oprawy nożowe. Cięcie nożycowe.

Oprawy nożowe. Cięcie bruzdowe.

Oprawy nożowe. Cięcie żyletkowe.